Användarmanual

Se vår YouTube-handledning eller se bilden nedan! Vanligtvis kan installationen ta 20-30 minuter.
Steg för steg video:
https://www.youtube.com/watch?v=tRvGgC_jCxA

 

 En steg för steg Manuel kommer också att skickas med ditt paket för installation.